AVELSMÅL

| hem  | avelsmål | boktips || hundar  | hänt i år |  länkar || nyheter || spindlar  | träffar  | valpar | änglahundar |

 

Jag har haft golden sedan 1975 och för mig är golden retriever en arbetande hund  och jag vill att den skall ha en exteriör som lämpar sig för arbete ! Den skall även kunna vara en trevlig familjehund och kunna leva det liv vi lever i ett urbaniserat samhälle.

                                                                    Typer

Tyvärr  går nutidens exteriöra ideal på kollisionskurs med hundens funktion och jag köper inte det. Det viktigaste hos en golden är dess mentala och funktionella status. Exteriören måste understödja  hundens funktion men  samtidigt vill jag att  hunden skall  likna en golden retriever.  Fast  jag har mer och mer tagit avstånd från tidens utställningsideal. Efter hand har jag  kommit till insikt om att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att nå idealet dual purpose, dvs en hund som går lika bra på utställning som på jaktprov. Tiden har gått förbi !!
Själv har jag glatt mixat olika typer  och linjer i förhoppningen att på sikt nå mitt avelsmål...

Exteriör

Jag blev intresserad av avel och kom så småningom fram till mitt ideal.  Jag vill gärna att en golden skall se ut som en golden men strävar inte efter några framgångar i utställningsringarna. Jag kan ställa ut för noga utvalda domare för att få en exteriör bedömning, men utställning är lika lite som jaktprov någon tävling för mig. Priset är oväsentligt. Det viktiga är att det är en domare som bedömer  en arbetande hund ! Numera behöver vi inte ens gå på utställning. Vi kan göra en exteriörbedömning i stället.

 Exteriört vill jag ha en smidigare tunnare typ av golden. För mig är  golden  en elegant hund och jag vill att den skall ha goldenfärg och inte vara vit eller för ljus !!  Färgen är dock inte det viktigaste. Det är en exteriör detalj bland många andra.

Jaktligt

Jag  går på prov med hundarna men dagens tävlingsprov passar mig lika lite som tävlingar över huvud taget.  Avel är ingen tävling och både utställningar och jaktprov har tillkommit för att ge uppfödarna ett avelsinstrument!

Jag försöker starta egna hundar i nybörjarklass och öppen klass. Jag vill inte träna för elitklass.
 Att jag inte gör det betyder inte att hunden inte klarar av det. Jag har fler hundar att träna och valpköpare att bry mig om. Dessutom börjar jag komma upp i åren ....

Jag kan ha någon tik ute på foder och det kan då vara svårt att få dem till provstart men att starta på prov är inte det viktigaste. Huvudsaken är att jag vet vad hunden går för och jag väljer  hane därefter.

Jag försöker använda hanar efter linjer som jag tror på. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att hanen är meriterad. Det är helt ok med en omeriterad hane, om jag känner och tror på linjerna. Min uppfattning är att en bra brukshund inte är samma sak som en bra avelshund och jag avlar på linjer och inte på meriter.
Jag vill  inte ha en för osjälvständig hund. Naturligtvis skall en retriever ha det vi benämner "will to please" men det innebär inte att de skall tappa förmågan till självständigt arbete. Tyvärr tycker jag mig se att det självständiga arbetet får allt mindre betydelse för resultatet på jaktproven. Det får stryka på foten för de raka linjetagen. Man ser allt fler hundar som frågar för mycket och kräver styrning vid sökarbetet men som ändå för höga priser.

        Mentaltest och mentalbeskrivning

 Jag mentaltestar gärna mina avelsdjur om tillfälle att testa för  en bra mentaltestdomare dyker upp. 

De hundar som bor hos mig är mentalbeskrivna.

      Avelsutvärdering

Kullarna mentalbeskrivs och funktionsbeskrivs mellan 1-2 års ålder. På så sätt vet jag lite om mina avelsdjur och kan komplettera dem vid nästa parning eller jag kan besluta att inte använda dem i avel mer.

Vill du veta mer om kullutvärderingarna klicka här:

Mentalbeskrivning/test      Funktionsbeskrivning